Jak możemy określić BMI?

Jak możemy określić BMI?

BMI, czyli z angielskiego Body Mass Index, to wskaźnik, który pozwala obliczyć, czy nasza masa ciała w stosunku do wzrostu jest w normie. Dzięki współczynnikowi BMI bez trudu zorientujemy się, czy nasza masa ciała jest w normie, czy grozi nam niedowaga, duża masa ciała lub otyłość. Nie zapominajmy jednak, że używanie tego wskaźnika jest ograniczone - za wyjątkiem proporcji, istotny jest również skład organizmu, a BMI nie oblicza zawartości komórek tłuszczowych w ciele człowieka.

w jaki sposób obliczyć BMI? Jest to bardzo łatwe. Wystarczy skorzystać z prostego: dzielimy swoją masę ciała przez wzrost w metrach wzięty jeszcze do kwadratu. Póżniej zaś sprawdzany otrzymany wynik w Międzynarodowej Klasyfikacji BMI. Niżej ją przedstawiam:

- Jeżeli otrzymamy wynik równy jest poniżej 16, 0 oznacza to wygłodzenie.

- rezultat pomiędzy 16 a 17 oznacza wychudzenie.

- wynik pomiędzy 17 a 18, 5 oznacza niedowagę

- Prawidłowy wynik to między 18, 5 a 25.

- kiedy otrzymamy wynik będący pomiędzy 25 a 35 wolno już mówić o nadwadze.

- rezultat w przedziale 30 - 35 oznacza I stopień otyłości.

- rezultat 35 - 40 oznacza II stopień otyłości.

- rezultat powyżej 40 powinien bardzo wzbudzić w nas lęk - oznacza skrajną otyłość.

Łatwość obliczeń jest na pewno ogromną zaletą indeksu BMI. To praktyczne narzędzie dla każdego. Jednak BMI będące w normie nie zawsze oznacza, że wszystko w porządku. Jeżeli jesteśmy mało aktywni, możemy mieć za dużo komórek tłuszczowych w naszym ciele nie przekładający się na nadmierną masę ciała.